Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze manege en haar medewerkers. Toch kan het gebeuren dat er naar uw mening in een bepaalde situatie onjuist is gehandeld of dat er sprake is van een onveilige situatie of ongewenst gedrag. In deze voorkomende gevallen verzoeken wij u om een melding te maken of een klacht in te dienen. Wij kunnen hiervan leren en daardoor onze kwaliteit van dienstverlening verbeteren en de veiligheid beter waarborgen.

Stichting Manege Onder de Linde heeft een Klachtenregeling

  • Bespreek uw opmerking of klacht in eerste instantie met de betrokken instructrice.
  • Wordt er naar uw mening onvoldoende aandacht aan de opmerking of klacht besteed, dan kunt u contact opnemen met de bedrijfsleider.
  • Indien uw opmerking of klacht niet binnen twee weken naar behoren is afgehandeld of wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling ervan, dan kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris van het bestuur secretariaat@manegeonderdelinde.nl
  • Uw opmerking of klacht dient duidelijk omschreven te zijn en voorzien van naam en adres.
  • Binnen 2 weken ontvangt u een reactie van het bestuur.

Bij veiligheidsgerelateerde zaken

Indien u bij Stichting Manege Onder de Linde een klacht heeft ingediend over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat en u kunt zich niet vinden in de afhandeling hiervan, dan kunt u een klacht indienen bij:

Stichting Veilige Paardensport
Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Dit kan uitsluitend schriftelijk en niet anoniem. St. Veilige Paardensport zal u binnen 2 weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.