Contactgegevens:

Stichting Manege Onder de Linde
Helomareed 4
9244 GH Beetsterzwaag
Telefoon: 0512-389297
Mail: info@manegeonderdelinde.nl
Website:www.manegeonderdelinde.nl
Bankrekening: NL54 RABO 0389 0688 96 
RSINnummer: 8078.49.893
Kamer van Koophandel: 4100 3095

 

ANBI

Doelstelling:

Bij Manege Onder de Linde willen we een veilige, professionele maar ook warme omgeving creëren waar iedereen die van paardrijden houdt zijn of haar plek vindt. Wij stellen ons ten doel de paardensport voor ruiters met een beperking toegankelijk te maken en de integratie tussen invalide en valide ruiters te bevorderen.

Beleidsplan:

Ons beleidsplan kunt u hier lezen.

Bestuur:

Simon van der Let, voorzitter
Ebe-Jan van der Woude, penningmeester
Werner Olivier, secretaris

Beloning:

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie en ontvangen geen reiskostenvergoeding.
De personeelsleden worden betaald conform de CAO Sport. 

Financiële verantwoording:

De jaarcijfers worden opgesteld en gecontroleerd door de accountant.
U kunt hier het jaarverslag 2020 inzien. 

ANBI verantwoording:

De ANBI status verantwoording kunt u hier lezen ANBI Publicatie formulier