Sponsoring

Onze stichting heeft uw steun blijvend nodig

Manege Onder de Linde is een stichting en krijgt geen overheidssteun. Naast inkomsten uit de lesgelden zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties. Indien u ons een warm hart toedraagt, kunt u een bijdrage leveren in de vorm van een gift of donatie, sponsoring in natura of het opzetten van een activiteit. Overweegt u een gift of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via secretariaat@manegeonderdelinde.nl of met bedrijfsleider Trea Arkema via bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl. Stichting Manege Onder de Linde is ANBI geregistreerd bij de Belastingdienst. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL67 RABO 0369 0178 89.

Jaarlijks worden we gesteund door

 

Actuele sponsoren