Wilt u ons sponsoren?
Wij hebben een aantal specifieke wensen waarvoor wij sponsoren
zoeken; u vindt deze op onze
wensenlijst.                                                                           

Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Jeugdsportfonds Friesland
biedt kinderen van financieel niet draagkrachtige ouders/verzorgers een kans om te gaan sporten.
Voor meer informatie klik hier.

Hendrik en Anne Bosma Stichting
heeft als doel geld beschikbaar te stellen om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden de paardensport te beoefenen.
Voor meer informatie klik hier. 

Foppe Fonds
Voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten kan een aanvraag bij het Foppe Fonds ingediend worden.

                     

Sponsoring

Onze Stichting heeft uw steun blijvend nodig

Manege Onder de Linde is een stichting en krijgt geen overheidssteun. Naast inkomsten uit de lesgelden zijn wij geheel afhankelijk van
giften en donaties. Indien u ons een warm hart toedraagt, kunt u
een bijdrage leveren in de vorm van een gift of donatie, sponsoring in natura of het opzetten van een activiteit. Overweegt u een gift of wilt
u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Simon van der Let, voorzitter, of secretariaat@manegeonderdelinde.nl

Stichting Manege Onder de Linde is ANBI geregistreerd bij de Belastingdienst. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Informatie vindt u op
de website van de Belastingdienst en onder Lijfrenteschenking.

In 2012 is de nieuwe Geefwet in werking getreden.

Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL67 RABO 0369 0178 89.

Lees meer over de giften die we mochten ontvangen.