Financiële verantwoording

Jaarcijfers

De jaarcijfers worden opgesteld en gecontroleerd door de accountant.
U kunt hier het jaarverslag 2023 inzien.