Meer informatie?

Informatie over de verschillende mogelijkheden, tarieven, inschrijving e.d. vindt u onder het kopje 'diensten'.

 

Samenwerking

Revalidatie Friesland

Manege Onder de Linde werkt nauw samen met het Revalidatiecentrum. Voor leerlingen van School Lyndensteyn of revalidatiepatiënten kan paardrijden worden ingezet als vorm van therapie.
Balans- en evenwichtproblemen en een verminderde motoriek of coördinatie kunnen door middel van paardrijden worden verbeterd. Wij werken samen met de revalidatiearts of fysiotherapeut.
U kunt hier meer lezen over Revalidatie Friesland.

School Lyndensteyn

School Lyndensteyn is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen zijn kinderen en jongeren van vier tot en met twintig jaar die lichamelijk of meervoudig gehandicapt of langdurig ziek zijn. Het motto van de school is: 'regulier waar het
kan, speciaal waar het moet'. De school is naast de manege gelegen. Dit is een ideale situatie voor leerlingen
die paardrijden als therapie hebben of na schooltijd op recreatieve basis willen paardrijden.
U kunt hier meer lezen over School Lyndensteyn.

Ronald McDonald Hoeve

De Ronald McDonald Hoeve is een aangepaste vakantie-accomodatie naast de manege. Gasten van De Hoeve kunnen tijdens hun verblijf gebruik maken van faciliteiten, instructieteam en vrijwilligers van Manege Onder de Linde.
U kunt hier meer lezen over de Ronald McDonald Hoeve.