Sponsors en crowdfunding, vervanging bodem in rijbak

Na 11 jaar intensief gebruik van de rijbak is de bodem aan vervanging toe. Het intensieve gebruik, dagelijks 7 tot 10 uren, maakt dat de bodem na 11 jaar in zo’n slechte staat is dat de twee toplagen geheel vernieuwd moeten worden. Verschillende specialistische bedrijven hebben de vloer beoordeeld en geven het advies om te ontgraven, de grond af te voeren en twee nieuwe toplagen toe te voegen. De totale kosten daarvan zijn bijna € 18.000, -. Er is een projectplan geschreven, verschillende sponsoren zijn benaderd en Firma Klaas Meijer Bodem uit De Punt zal de klus uitvoeren. Inmiddels hebben we een toezegging van de volgende sponsoren:

Twee andere stichtingen zijn aangeschreven voor een sponsoring. Deze toezeggingen zijn nog niet binnen.

Vanaf 27 aug zal er een crowdfunding actie plaats vinden via Uniek Sporten. Uniek sporten is een onderdeel van fonds gehandicaptensport. Voor de crowdfunding is €5000,= nodig. Iedereen die een bijdrage wil en kan leveren, kan vanaf 27 aug een donatie doen!

www.unieksporten.nl/crowdfunding/195/manege-onder-de-linde.nl 

We gaan ervan uit dat we eind september het totale bedrag bij elkaar hebben om de vloer te vernieuwen. In de herfstvakantie zal Firma Klaas Meijer bodem de werkzaamheden starten. We zijn dan gesloten op 18, 19 en 20 oktober.