Organisatie

Manege Onder de Linde is een stichting met een bestuur.
Er werken 7 (parttime) medewerkers en circa 65 enthousiaste en deskundige vrijwilligers.

Bestuur

Simon van der Let, voorzitter
Ebe-Jan van der Woude, penningmeester
Werner Olivier, secretaris
Ria de Vries-van der Heide
Roos Lagendijk

Medewerkers

Ans Hoekstra-Dekker, bedrijfsleider
Jannie Russchen, instructrice
Joke Reilink-Huitema, instructrice
Evelien Duin, instructrice
Daniëlle Ditters, instructrice
Marije de Groot, instructrice
Norbert Hüstermann, stalmedewerker

Comité van aanbeveling

de heer Marc van Gulick
de heer Loek Hermans