Sponsoren 2021

Sponsoren zijn van cruciaal belang om de paardensport voor mensen met een beperking te kunnen realiseren. Onze manege is een stichting en ontvangt geen overheidssteun. Naast de inkomsten uit de lesgelden zijn we geheel afhankelijk van giften en donaties. Jaarlijks steunen meerdere partijen onze organisatie. Enkele stichtingen, bedrijven en particulieren doen dit jaarlijks en anderen eenmalig. Op deze manier kunnen we deze unieke plek in Friesland voor de aangepast paardensport overeind houden. Middels het publiceren van een jaarlijks sponsorbord maken we kenbaar wie onze stichting een warm hart toedragen. Het sponsorbord van 2021 hangt in middels weer in de manege, SPONSOREN BEDANKT!