Record opbrengst NSGK collecte!

Ongelofelijk wat een enorme opbrengst tijdens de collecteweek van de Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind (NSGK). Er gaat 50% naar de manege, en dat is dit jaar bijna €2000,00! De inwoners van Beetsterzwaag hebben huis aan huis gul gedoneerd! Een recordopbrengst van maar liefst €1578,72! En dan nog de digitale collecte via sociale media, ook meer dan voorgaande jaren! Maar liefst €2302,00! Wat zijn we dankbaar dat de maatschappelijke betrokkenheid bij de paardensport voor mensen met een beperking zo groot is. Zonder deze gulle giften en de inzet van onze trouwe vrijwilligers kunnen we dit niet! Bedankt lieve donateurs, het doet ons zeer goed dat we zo gesteund worden. Met speciale dank aan Gelmer Haverman, coördinator, en de collectanten die het huis aan huis hebben gecollecteerd.

BEDANKT!