Nieuwe Pony: Jody

Sinds half februari is Jody bij ons op de manege. Ze is een fijne bonte merrie van 1.48 cm hoog en is 21 jaar. Ze is gewend aan manegewerk en voelde zich al snel thuis tussen de andere pony’s. Jody is een lieve mensgerichte pony die graag wil werken en geschikt is voor minder ervaren ruiters. De aanschaf van Jody is mogelijk gemaakt door de sponsorbijdrage van de Henderik Anne Bosma Stichting.

Welkom Jody!