Bloeizone Beetsterzwaag

Manege Onder de Linde was aanwezig bij de aftrap van Bloeizone Beetsterzwaag! Een vijftal vrijwilligers van de manege, hebben zaterdag 25 mei in de promotie kraam van de manege hun verhalen vertelt over het werk bij de manege. Vooral het effect wat het met je doet als je vrijwillige activiteiten doet voor een ander en wat dat voor jouw betekent.  Denk aan sociale betrokkenheid, sportiviteit en zingeving.
Tijdens deze dag  zijn er rondleidingen gegeven om 12.15 uur en 14.15 uur in de manege.

Bloeizone | Beetsterzwaag (pb-beetsterzwaag-olterterp.nl)