Fotoalbum

Nieuwbouw 2010 Sponsoracties

Veiling € 9.500,-

De Goede Doelen Veiling die tijdens de Dag van de Kunst op 3 juli 2010 in Beetsterzwaag is gehouden heeft € 9.500,- opgebracht. De veiling werd georganiseerd door "Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten". Het geld is overhandigd op de manege en zal worden besteed aan: een lief paard, een box en een zadel. De kinderen en de vrijwillige medewerkers zijn er heel blij mee.

Bridge Drive € 1.550,-

Soroptimisten Friesland Zuid is een serviceclub voor vrouwen. Via deze club zetten vrouwen zich belangeloos in voor maatschappelijke doelen. Om dit te bereiken, organiseren ze activiteiten om geld in te zamelen voor deze goede doelen. Door de opbrengst van het organiseren van een bridge-drive en de opbrengst van hun jubileumfeest samen te voegen, mocht de manege het prachtige bedrag van € 1.550,- in ontvangst nemen.

Benefietdiner € 8.690,-

Het benefietdiner van de Ronde Tafel Drachten (RT53 Drachten) heeft voor de manege € 8.690,- opgeleverd. De aanwezigheid van Rutger Hauer gaf wel een heel speciaal tintje aan dit geweldige initiatief.

€ 3.000,- voor nieuwe tillift

De Stichting Old Grand-Dad Club Nederland schenkt de manege € 3.000,- t.b.v. de nieuwe tillift. De stichting OGD stelt zich ten doel het onderlinge samenzijn van golfspelende grootvaders én het verlenen van financiële steun voor sport, spel en beweging door jongeren met één of meerdere beperkingen. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van onderlinge golfwedstrijden en het stimuleren van golfplezier en daarmee verbandhoudende sociale activiteiten voor grootvaders bij de aangesloten golfclubs, in regionaal- en landelijk verband. St. Manege Onder de Linde is dan ook zeer blij met deze belangrijke bijdrage voor haar nieuwe manege en de aandacht die het kreeg van Stichting OGD.

Haringparty € 10.000,-

De Haringparty die 8 juni jl. door Zonta Friesland op Lauswolt werd georganiseerd heeft een fantastisch bedrag voor de manege opgeleverd. Kijk hier voor de reportage van GP TV

Koninginnedag € 3.750,-

Op Koninginnedag was er in Beetsterzwaag van alles te doen. Manege Onder de Linde had 2 kramen, één met allerlei leuke paardenactiviteiten en één waar speciale wijn werd verkocht, met elkaar is zo € 2.200,- opgehaald. De gezamenlijke horeca van Beetsterzwaag had weer een Priuwery. Van alle verkochte hapjes en drankjes ging een percentage naar de manege en dat heeft het fantastische bedrag van € 1.550,- opgeleverd!!

Starsale Veulenveiling € 1.000,-

Het bestuur van Starsale Auctions heeft een deel van de veilingopbrengst ter beschikking gesteld aan de manege. Tijdens de veiling op 3 september 2010 heeft de voorzitter, Evert Dolfijn, een cheque van € 1.000,- overhandigd aan Frank Versélewel de Witthamer, bestuurslid MOL.

Kaartenverkoop

Ruiters, vrijwilligers en medewerkers hebben met een kaartverkoopactie een bedrag van ruim € 7.600,- opgehaald. Ruiters die meer dan 15 setjes kaarten verkochten kregen van de De Bakkers van Verloop een oranjekoek.

Lions Opsterland

De kerstpakkettenactie van Lionsclub Opsterland heeft een bedrag van € 12.500,- opgeleverd.

Playbackshow Beetsterzwaag

Met een playbackshow in Beetsterzwaag is een bedrag van maar liefst € 1.000,- bijeen gebracht. Spontaan kreeg St. Manege Onder de Linde dit bedrag aangeboden.

Geld in plaats van kadoos

We hebben een aantal bijzondere giften mogen ontvangen van mensen die bij hun verjaardag, geboorte, huwelijk of afscheid in plaats van kadoos geld hebben gevraagd voor de manege. Geweldig!

Opbrengst vrijmarkt

Vorig jaar heeft een van onze ruitertjes € 100,- opgehaald tijdens de vrijmarkt op koninginnendag. We zijn heel blij met deze spontane actie die ons weer een stapje dichterbij het einddoel brengt!

Gift voor twee paardenboxen

Een particuliere gift ter waarde van € 10.000,- betekent in de nieuwe Manege het onderkomen voor twee paarden in een gloednieuwe paardenbox. "We zijn als Stichting erg blij met deze donatie, het brengt ons doel stap voor stap dichterbij" aldus Ans Hoekstra over deze spontane actie.

Cornelia Stichting

Een van de donateurs van het eerste uur, de Cornelia Stichting helpt onze manege niet alleen met een royale donatie in geld, maar bovendien door allerlei diensten in natura te leveren. Hierdoor wordt per jaar een aanzienlijk exploitatiebedrag uitgespaard.

Paardenkriebelbeurs

Manege de Hjouwer heeft de opbrengst van de Paardenkriebelbeurs bestemd voor onze manege. We ontvingen van hen € 1.000,- !

Concert

Op particulier initiatief is een concert georganiseerd in het kerkje van Jubbega. De opbrengst van € 350,- was voor de manege.