Lijfrenteschenking

Wat is een lijfrenteschenking?

Een schenking in de vorm van lijfrente houdt in: U schenkt vijf of meer kalenderjaren achtereen een vast bedrag aan de stichting. De overeenkomst moet worden vastgelegd in een notariële akte van schenking.

Belangrijk om te weten

U kunt het gehele bedrag jaarlijks van uw inkomen aftrekken, hiervoor geldt geen minimum- en maximumbedrag. Als u een gewone schenking doet geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (met een minimum van      € 60,-) en een plafond van 10% van uw verzamelinkomen. U mag het bedrag ook in één keer voldoen; dat geeft wel een wijziging in de fiscale aftrekmogelijk­heden. De overeenkomst vervalt als u komt te overlijden; de verplichting gaat dus niet over op erfgenamen.

Het voordeel van lijfrente

Het grootste voordeel is dat een schenking in de vorm van een lijfrente geheel aftrekbaar is voor de belasting. Dit belastingvoordeel is afhankelijk van de belastingschijf waaronder de top van uw inkomen valt. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen ontvangt u van uw schenking respectievelijk 32,35%, 37,6%, 42% of 52% terug van de belasting. Als u op deze wijze schenkt, kunt u de stichting extra geld geven of uzelf geld besparen.

Hoe regelt u dit?

Als u Manege Onder de Linde met een lijfrente wilt steunen, kunt u het volmachtformulier gebruiken. Dit formulier kunt u bij ons aanvragen. U vult dit formulier in en retour­neert het tezamen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs aan de stichting. Wij zorgen dan dat er een officiële akte wordt opgemaakt bij onze notaris,
Trip Advocaten & Notarissen te Leeuwarden. De kosten van deze akte van schenking nemen wij voor onze rekening.

Minimum bedrag

Om de kosten tegen de baten te laten opwegen, verzoeken we u vriendelijk om minimaal € 150,- per jaar te schenken.

Hoe krijgt u geld terug van de belasting?

U kunt uw schenking als aftrekpost opvoeren bij uw jaarlijkse opgave voor de inkomstenbelasting. Bij zeer hoge bedragen kunt u de Belastingdienst vragen om een voorlopige teruggaaf van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Auke van der Meer, penningmeester Manege Onder de Linde.