Persbericht Manege Onder de Linde

In 2009 is het Sweachtster Festival gehouden en het positieve saldo was bestemd voor Stichting Manege Onder de Linde. Een manege voor therapeutisch paardrijden voor mindervalide kinderen welke gelegen is op het terrein van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. De manege is circa 30 jaar oud, voldoet niet meer aan de huidige eisen en er is sprake van veel achterstallig onderhoud. Voor de sloop en nieuwbouw is ruim € 1.1 miljoen nodig wat alleen gerealiseerd kan worden uit giften en donaties. Zo kreeg de manege ook een cheque overhandigd van € 10.000,- van het Sweachster Festival. Intussen is de bouwvergunning verleend. Begin maart aanstaande zal een aanvang gemaakt worden voor de sloop en de doelstelling is om de nieuwe manege gereed te hebben voor de bouwvakvakantie, zodat na de vakantie de lessen hervat kunnen worden voor de circa 120 ruiters en hun vrijwilligers in een manege die dan aan alle wensen en eisen voldoet. Voor de inrichting, stallen etc, is nog circa € 200.000,- nodig. Zo is er vandaag ook een kaartenverkoopactie opgestart. Wilt u een gift overmaken om straks ook de inrichting en afwerking te kunnen bekostigen, dan kan dat op bankrekening 3690-17.889 Manege Onder de Linde.

Gepubliceerd: dinsdag 1 december 2009

Klik hier om naar de nieuwspagina te gaan.