Opbrengst NSGK collecte

De collecteweek van de Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind was een buitengewoon succes. Zowel de huis aan huis collecte (€1436,15)  en online digitale collecte (€1160,00)  maakte dat we een groot bedrag voor de NSGK en Stichting Manege Onder de Linde hebben opgehaald. Stichting Manege Onder de Linde heeft hierdoor bijna €1300.00 aan sponsorgeld ontvangen. Onze dank is groot! Bedankt voor uw donatie.

Speciaal willen we de 14 collectanten en coördinator Gelmer Haveman bedanken voor hun inzet!